Sprzedaż lokalu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Sprzedaż nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

WYMAGANE DOKUMENTY

O KANCELARII

“W ramach prowadzonej działalności Kancelarii proponujemy Państwu
profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.”

— Notariusz Michał Łukaszewicz

INFORMACJE:

Logo_KNML_Black_270x70

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku uiszczania opłat notarialnych, w tym opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztu wypisów i odpisów, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

49 2490 0005 0000 4510 1111 2073

prowadzony przez Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie.

W przypadku składania depozytów notarialnych drogą przelewu, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

41 1030 0019 0109 8503 0009 0036

prowadzony przez CitiBank S.A z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż wyżej wymienione środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Kancelarii w chwili podpisywania aktu notarialnego, a samo przedstawienie przez Strony wydruku potwierdzającego dokonanie dyspozycji przelewu nie jest wystarczające.

CZYTAJ WIĘCEJ →

JAK MOŻEMY CI POMÓC:

fotolia_58631877_s_web

 • Zniesienie współwłasności

  Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga sporządzenia aktu notarialnego. W nim notariusz umieści zasady podziału w zależności od ustaleń poczynionych przez zainteresowanych. W akcie znajdą się również wzajemne rozliczenia. Notariusz założy również nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, lub dokona wpisów nowych właścicieli, w już istniejących. Może zaistnieć konieczność dokonania wyceny nieruchomości – dla celów podatkowych.

 • Podział majątku wspólnego

  Angażowanie sądu do podziału majątku wspólnego po rozwodzie nie jest konieczne. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia i samodzielnie podzielą majątek wspólny wypracowany podczas trwania małżeństwa, nie będzie konieczności składania pozwu do sądu, aby dokonał podziału majątku.

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

  Tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Forma aktu notarialnego dla oświadczenia dłużnika zastrzeżona została pod rygorem nieważności.

 • Poświadczenie dziedziczenia

  Istnieją dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców. Orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza są to dwa dokumenty posiadające taką samą doniosłość prawną.

MOTTO NOTARIUSZA

“Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem
dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości
.”

— Notariusz Michał Łukaszewicz

Logo_KNML_Sign_70x70

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.

Najwyższa jakość świadczonych usług przejawia się przy dokonywaniu czynności notarialnych, w których notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne.

POPROŚ O DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Wypełnij poniższy formularz w celu ustalenia terminu konsultacji.