Czynności notarialne

W celu dokonania czynności notarialnych prosimy o kontakt z Kancelarią. Udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących wymaganych w Państwa przypadku dokumentów.

office_900x600

akt_900x600

Dokonanie czynności

Prosimy, aby dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego wraz z danymi stron były dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej. Wcześniejsza szczegółowa ich analiza umożliwi bezpieczne, prawidłowe oraz sprawne przeprowadzenie czynności.

Dostarczenie dokumentów

W razie braku możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, mogą one zostać przesłane do Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przekazane w ten sposób dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale w dniu dokonania czynności.

waw_900x600

KSIĘGI WIECZYSTE

Notariusz analizuje odpis księgi wieczystej i sprawdza czy wszystko jest w porządku; odpis zwykły z księgi wieczystej w zupełności wystarczy do przeprowadzenia transakcji u notariusza.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały dokumentów, jak i zrobić ich kopie. Niektóre dokumenty wysyłane są łącznie z wypisem aktu do sądu wieczystoksięgowego, a niektóre zwracane stronom.

JAK DOSTARCZYĆ DOKUMENTY

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcia cyfrowe).

Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do posiadania nieruchomości.

W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).