Sprzedaż lokalu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Sprzedaż nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

WYMAGANE DOKUMENTY

O KANCELARII

“W ramach prowadzonej działalności Kancelarii proponujemy Państwu
profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.”

— Notariusz Michał Łukaszewicz

INFORMACJE:

Logo_KNML_Black_270x70

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku uiszczania opłat notarialnych, w tym opłat sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztu wypisów i odpisów, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

49 2490 0005 0000 4510 1111 2073

prowadzony przez Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie.

W przypadku składania depozytów notarialnych drogą przelewu, prosimy o przekazywanie wyżej wymienionych kwot na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej nr:

98 1140 2004 0000 3102 7915 9118

prowadzony przez mBank S.A z siedzibą w Warszawie.

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa środków, prosimy każdorazowo przed dokonaniem wpłaty upewnić się telefonicznie bądź mailowo odnośnie aktualności podanych rachunków bankowych.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż wyżej wymienione środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Kancelarii w chwili podpisywania aktu notarialnego, a samo przedstawienie przez Strony wydruku potwierdzającego dokonanie dyspozycji przelewu nie jest wystarczające.

CZYTAJ WIĘCEJ →

JAK MOŻEMY CI POMÓC:

fotolia_58631877_s_web

 • Zniesienie współwłasności

  Zniesienie współwłasności nieruchomości wymaga sporządzenia aktu notarialnego. W nim notariusz umieści zasady podziału w zależności od ustaleń poczynionych przez zainteresowanych. W akcie znajdą się również wzajemne rozliczenia. Notariusz założy również nieruchomościom księgi wieczyste, jeśli ich nie miały, lub dokona wpisów nowych właścicieli, w już istniejących. Może zaistnieć konieczność dokonania wyceny nieruchomości – dla celów podatkowych.

 • Podział majątku wspólnego

  Angażowanie sądu do podziału majątku wspólnego po rozwodzie nie jest konieczne. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia i samodzielnie podzielą majątek wspólny wypracowany podczas trwania małżeństwa, nie będzie konieczności składania pozwu do sądu, aby dokonał podziału majątku.

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

  Tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Forma aktu notarialnego dla oświadczenia dłużnika zastrzeżona została pod rygorem nieważności.

 • Poświadczenie dziedziczenia

  Istnieją dwie drogi do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców. Orzeczenie sądowe i poświadczenie dziedziczenia przez notariusza są to dwa dokumenty posiadające taką samą doniosłość prawną.

MOTTO NOTARIUSZA

“Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem
dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości
.”

— Notariusz Michał Łukaszewicz

Logo_KNML_Sign_70x70

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności notarialnych, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.

Najwyższa jakość świadczonych usług przejawia się przy dokonywaniu czynności notarialnych, w których notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może spowodować skutki prawne.

POPROŚ O DARMOWĄ KONSULTACJĘ

Wypełnij poniższy formularz w celu ustalenia terminu konsultacji.